Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Forenzičar

Vojin Maštruko

Forenzičar, sudski vještak za balistiku i 3D rekonstrukcije. 20 godina bio je balistički analitičar u MUP-u, nakon čega je pokrenuo privatnu forenzičku praksu i postao stalni vještak Županijskog suda u Zagrebu. U karijeri je rekonstruirao mnoga ubojstva, pa tako i ubojstvo Ivane Hodak.