Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Žrtva

Božena Šimek Šuplika

Radila je kao medicinska sestra na Odjelu kirurgije Varaždinske bolnice. Godine 1993. pridružila se oružanim snagama i tako postala jedina žena koja je ušla u oslobođeni Knin. Bila je bliska suradnica generala Ivana Koradea.